x

TƏKLİF AL

Alçaq gərginlikli güc kabelləri

NYY / NYY-FL / NYY-LS

NYY / NYY-FL / NYY-LS alçaq gərginlikli güc kabellər haqqında

Nominal işçi gərginliyi 0,66; 1,0; 3,0; kV olan bu kabellər, rütubətli və quru istehsalat obyektlərində, xüsusi kabel estakadalarında, yaşayış binalarının bloklarında, açıq hava şəraitində, dəniz səviyyəsindən 4300 m hündürlükdə olan çay və göllərdə elektrik enerjisinin paylanması və ötürülməsi üçün istifadə olunur. Tranşeylərdə (torpaq altında) istifadəsi məsləhət görülmür.

En kəsik sahəsinə görə,

cərəyan keçirən damarları təşkil edən məftillər

En kəsik sahəsi, mm2
Dairəvi / Fasonlu

Tək məftilli cərəyan keçirən damar

1,5 ÷ 10 / -

Çox məftilli cərəyan keçirən damar

16 ÷ 240 / 25 ÷ 185


Kabelin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2

Kabelin təxmini diametri, mm

Kabelin təxmini çəkisi, kq/km

20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti

NYY / NYY-fl / NYY-LS 1,0 kV

1 x 10

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

1 x 300

1 x 400

8.5

95

11

12

13.5

15

17.5

19.5

21

23

26.5

29

35

158

212

309

404

542

738

1010

1245

1528

1907

2464

3050

4100

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

0.0601

0.0470


Kabelin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2

Kabelin təxmini diametri, (mm)

Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)

20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti

NYY / NYY-fl / NYY-LS 1,0 kV

2 x 1,5

2 x 2,5

2 x 4,0

2 x 6,0

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 35

2 x 50

3 x 1,5

3 x 2,5

3 x 4,0

3 x 6,0

3 x 10

3 x 16

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 70

3 x 95

3 x 120

3 x 150

3 x 185

3 x 240

4 x 1,5

4 x 2,5

4 x 4,0

4 x 6,0

4 x 10

4 x 16

4 x 25

4 x 35

4 x 50

4 x 70

4 x 95

4 x 120

4 x 150

4 x 185

4 x 240

5 x 1,5

5 x 2,5

5 x 4,0

5 x 6,0

5 x 10

5 x 16

5 x 25

5 x 35

9.5

10.5

12

13

16

18

22

24

27

10

11

13

14

17

20

23

25

29

33

38

41

45

50

56

11

12

14

15

18

21

25

28

32

36

42

45

51

56

63

12

13

15

16

20

24

28

31

148

183

256

317

448

646

926

1197

1616

167

211

299

378

543

794

1155

1508

2067

2812

3767

4545

5786

7074

8992

195

248

357

456

662

977

1431

1881

2600

3542

4753

5705

7348,5

8967,0

11409,6

225,0

288,9

419,0

540,4

787,9

1170,5

1721,9

2281,7

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

12,1

7,28

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

12,10

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

12,10

7,27

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524


Kabelin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)

Kabelin təxmini diametri, (mm)

Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)

20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti

NYY / NYY-fl / NYY-LS 1,0 kV

3 x 4+1 x 2,5

3 x 6+1 x 4,0

3 x 10+1 x 6,0

3 x 16+1 x 10

3 x 25+1 x 16

3 x 35+1 x 16

3 x 50+1 x 25

3 x 70+1 x 35

3 x 95+1 x 50

3 x 120+1 x 70

3 x 150+1 x 70

3 x 185+1 x 95

3 x 240+1 x 120

13

14

17

20

23

26

29

34

39

42

47

52

58

320

388

408

869

1274

1631

2256

3091

4143

5058

6129

7787

9876

4,61/7,41

3,08/4,61

1,83/3,08

1,15/1,83

0,727/1,15

0,514/1,15

0,387/0,727

0,268/0,524

0,193/0,387

0,153/0,268

0,124/0,268

0,0991/0,193

0,0754/0,153