x

TƏKLİF AL

Alçaq gərginlikli güc kabelləri

NYY-LS FE 180 / NYCY-LS FE 180

NYY-LS FE 180 / NYCY-LS FE 180 alçaq gərginlikli güc kabellər haqqında

Bu markalı kabellər, yanğın təhlükəsi zamanı (yanğın siqnalizasiya dövrələrini, yanğın söndürən nasosların enerji təchizatını, təxliyyə və ehtiyat çıxışların işıqlandırılmasını, təxliyyə liftlərini, hava ventilyasiyasını, partlayış təhlükəsi olan yerləri, xəstəxanaların əməliyyat otaqlarını elektrik enerjisi ilə təchiz etmək üçün) enerjinin paylanması və ötürülməsi üçün istifadə olunur.

En kəsik sahəsinə görə, cərəyan keçirən damarları təşkil edən məftillər

En kəsik sahəsi, (mm2)
Dairəvi / Fasonlu

Tək məftilli cərəyan keçirən damar

1,5 ÷ 10 / -

Çox məftilli cərəyan keçirən damar

16 ÷ 240 / 25 ÷ 185

Kabelin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)

Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C tempe-raturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)

NYY-LS FE 180

3 x 16

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 70

3 x 95

3 x 120

3 x 150

3 x 185

3 x 240

4 x 16

4 x 25

4 x 35

4 x 50

4 x 70

4 x 95

4 x 120

4 x 150

4 x 185

4 x 240

5 x 16

5 x 25

5 x 35

3 x 25+1 x 16

3 x 35+1 x 16

3 x 50+1 x 25

3 x 70+1 x 35

3 x 95+1 x 50

3 x 120+1 x 70

3 x 150+1 x 70

3 x 185+1 x 95

3 x 240+1 x 120

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

1,15

0,727

0,524

0,727/1,15

0,524/1,15

0,379/0,727

0,268/0,524

0,193/0,379

0,153/0,268

0,124/0,268

0,0991/0,193

0,0754/0,153