x

TƏKLİF AL

Alçaq gərginlikli güc kabelləri

NYY FLEX / NYY-FL FLEX / NYY-LS FLEX

NYY FLEX / NYY-FL FLEX / NYY-LS FLEX alçaq gərginlikli güc kabellər haqqında

Nominal işçi gərginliyi 0,66; 1,0; 3,0; kV olan bu kabellər, rütubətli və quru istehsalat obyektlərində, xüsusi kabel estakadalarında, yaşayış binalarının bloklarında, açıq hava şəraitində, dəniz səviyyəsindən 4300 m hündürlükdə olan çay və göllərdə elektrik enerjisinin paylanması və ötürülməsi üçün istifadə olunur. Tranşeylərdə (torpaq altında) istifadəsi məsləhət görülmür.

Kabelin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)

Kabelin təxmini diametri, (mm)

Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)

Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C tempe-raturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)

NYY FLEX / NYY-fl FLEX / NYY-LS FLEX 1,0 kV

2x6

2x10

2x16

2x25

2x35

2x50

2x70

3x6

3x10

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

3x120

3x150

3x185

3x240

3x16+10

3x25+16

3x35+16

3x50+25

3x70+35

3x95+50

3x120+70

3x150+70

3x185+95

3x240+120

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

4x70

4x95

4x120

4x150

5x4

5x6

5x10

5x16

5x25

5x35

5x50

5x70

5x95

5x150

12,2

15,8

18,0

23,7

25,7

30,1

33,7

13,0

16,8

20,7

24,4

27,1

31,4

35,2

41,2

43,6

48,3

55,4

61,7

21,9

25,8

28,1

32,8

36,8

42,5

46,2

50,4

58,1

64,5

15.8

20,0

22,5

26,8

30,1

34,8

39,2

45,4

48,3

53,3

16,0

17,4

20,6

25,2

29,9

33,0

38,9

44,9

50,8

59,7

250

424

588

1019

1269

1777

2302

305

515

851

1221

1602

2210

2909

3932

4733

5841

7317

9340

981

1421

1757

2493

3295

4396

5489

6583

8336

10625

423

764

1047

1526

2038

2801

3717

4967

6032

7412

469

597

890

1317

1909

2491

3542

4782

6602

9507

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

0,272

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

0,272

0,206

0,161

0,129

0,106

0,0801

1,21/1,91

0,780/1,21

0,554/1,21

0,386/0,780

0,272/0,554

0,206/0,386

0,161/0,272

0,129/0,272

0,106/0,206

0,0801/0,161

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

0,272

0,206

0,161

0,129

4,95

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

0,272

0,206

0,129