x

TƏKLİF AL

Alçaq gərginlikli güc kabelləri

NYM–0

NYM–0 alçaq gərginlikli güc kabellər haqqında

İşçi gərginliyi 660V olan dəyişən cərəyanla işləyən avadanlıqlarda, yaşayış binalarında, müəsisələrdə və məişətdə, quru və rütubətli yerlərdə, kərpic və beton divarların daxilində və xaricində enerji təchizatını təmin etmək üçün stasionar quraşdırılan güc kabelləridir.


Kabelin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)

Kabelin təxmini diametri, (mm)

Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)

Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C tempe-raturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)

NYM

0,66 kV

2 х 1,5

3 х 1,5

4 х 1,5

5 х 1,5

8.8

8.9

9.9

10.9

118,1

136,4

161,5

188,7

12,10

2 х 2,5

3 х 2,5

4 х 2,5

5 х 2,5

10.

10.5

11.3

12.5

160,4

188,3

225,5

277,9

7,41

2 х 4,0

3 х 4,0

4 х 4,0

5 х 4,0

10.9

11.4

10.3

14.1

207,9

249,0

314,5

388,3

4,61

2 х 6,0

3 х 6,0

4 х 6,0

5 х 6,0

11.8

12.9

14.2

15.5

266,7

337,8

428,3

508,4

3,08

2 х 10,0

3 x 10,0

4 x 10,0

5 x 10,0

15.7

16.4

18.2

20.5

436,9

533,3

653,4

780,6

1,83

2 x 16,0

3 x 16,0

4 x 16,0

5 x 16,0

18.4

18.7

20.9

23.8

633,9

793,2

977,2

1194,7

1,15

2 x 25,0

3 x 25,0

4 x 25,0

5 x 25,0

20.8

22.2

24.5

26.8

922,0

1173,3

1482,8

1781,2

0,727

2 x 35,0

3 x 35,0

4 x 35,0

5 x 35,0

23.4

24.5

27.2

29.8

1228,1

1541,1

1917,0

2347,4

0,524