x

TƏKLİF AL

Alçaq gərginlikli güc kabeli NAYY-LS Alçaq gərginlikli güc kabeli NAYY-LS

Alçaq gərginlikli güc kabelləri

Alçaq gərginlikli güc kabeli NAYY-LS

NAYY-LS

NAYY-LS alçaq gərginlikli güc kabellər haqqında

Nominal işçi gərginliyi 0,66; 1,0; 3,0; kV olan bu kabellər, rütubətli və quru istehsalat obyektlərində, xüsusi kabel estakadalarında, yaşayış binalarının bloklarında, açıq hava şəraitində, dəniz səviyyəsindən 4300 m hündürlükdə olan çay və göllərdə elektrik enerjisinin paylanması və ötürülməsi üçün istifadə olunur. Tranşeylərdə (torpaq altında) istifadəsi məsləhət görülmür.


En kəsik sahəsinə görə cərəyan

keçirən damarları təşkil edən məftillər

En kəsik sahəsi, mm2
Dairəvi / Fasonlu

Tək məftilli cərəyan keçirən damar

1,5 ÷ 10 / -

Çox məftilli cərəyan keçirən damar

16 ÷ 240 / 25 ÷ 185

Kabelin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)

Kabelin təxmini diametri, (mm)

Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)

20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti (maksimum)

NAYY / NAYY-fl / NAYY-LS 1,0 kV

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

1 x 300

1 x 400

10

11

12

14

16

18

19

21

24

26

30

33

119

162

199

263

336

447

533

662

807

1013

1250

1650

1.91

1.20

0.87

0.64

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

0.0778


Kabelin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)

Kabelin təxmini diametri, (mm)

Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)

20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti (maksimum)

NAYY / NAYY-fl / NAYY-LS 1,0 kV

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

1 x 300

1 x 400

10

11

12

14

16

18

19

21

24

26

30

33

119

162

199

263

336

447

533

662

807

1013

1250

1650

1.91

1.20

0.87

0.64

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

0.0778

Kabelin Markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm 2

Kabelin təxmini diametri, mm

Kabelin təxmini çəkisi, kq/km

20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti


2x16

17.8

450

1.91


2x25

22.2

684

1.20


2x35

24.6

684

1.20


2x50

28.6

1135

0.87


3x16

20

485

1.91


3x25

23

681

1.20


3x35

25

870

0.87


3x50

29

1148

0.64


3x70

33

1512

0.443


3x120

41

2324

0.253


3x150

45

2961

0.206

NAYY / NAYY-fl / NAYY-LS 1,0 kV

3x185

50

3552

0.164


3x240

56

4439

0.125


4x16

18

569

1.91


4x25

21

826

1.20


4x35

25

1029

0.87


4x50

28

1365

0.64


4x70

32

1828

0.443


4x120

42

2812

0.253


4x150

45

3542

0.206


4x185

51

4255

0.164


4x240

63

5322

0.125


5x16

20

662

1.91


5x25

24

963

1.20


5x35

28

1206

0.87