x

TƏKLİF AL

Alçaq gərginlikli güc kabelləri

NAYBY

NAYBY alçaq gərginlikli güc kabellər haqqında

Bu markalı kabellər kənar mexaniki təsirlərə məruz qalan yerlərdə, açıq hava və şaxtalarda, tunellərdə, tranşeylərdə, torpaq altında, soyuq, tropik, mülayim iqlim şəraitində istismar edilməsi üçün istifadə olunan güc kabelləridir. Quruda və dəniz səviyyəsindən 4300 m hündürlükdə olan çay və göllərdə istifadəsinə icazə verilir.

En kəsik sahəsinə görə, cərəyan keçirən damarları təşkil edən məftillər

En kəsik sahəsi, mm2
Dairəvi / Fasonlu

Tək məftilli cərəyan keçirən damar

1,5 ÷ 10 / -

Çox məftilli cərəyan keçirən damar

16 ÷ 240 / 25 ÷ 185

Kabelin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)

Kabelin təxmini diametri, (mm)

Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)

Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C tempe-raturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)

NAYBY 1,0 kV

3 x 16

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 70

3 x 95

3 x 120

3 x 150

3 x 185

3 x 240

4 x 16

4 x 25

4 x 35

4 x 50

4 x 70

4 x 95

4 x 120

4 x 150

4 x 185

4 x 240

3x16+10

3x25+16

3x35+16

3x50+25

3x70+35

3x95+50

3x120+70

3x150+70

3x185+95

3x240+120

21,5

25,0

27,0

31,0

35,0

40,5

44,0

48,5

53,5

60,5

23,5

27,0

29,5

34,0

39,0

44,5

49,0

53,5

59,0

67,0

23

26,5

28,0

32,0

36,5

42,0

46,5

50,0

55,5

62,5

750

937,2

1115,5

1442,3

2026,6

2565,0

2978,9

3719,0

4808,9

5963,0

904.2

1086,3

1313,8

1777,7

2365,7

3029,0

3627,5

4780,8

5759,6

7056,8

1,910

1,200

0,868

0,641

0,443

0,320

0,253

0,206

0,164

0,125

1,910

1,200

0,868

0,641

0,443

0,320

0,253

0,206

0,164

0,125

1,15/1,83

0,727/1,15

0,524/1,15

0,387/0,727

0,268/0,524

0,193/0,387

0,153/0,268

0,124/0,268

0,0991/0,193

0,0754/0,153