x

TƏKLİF AL

Alçaq gərginlikli güc kabelləri

N2XH / NA2XH / N2XH FLEX

N2XH / NA2XH / N2XH FLEX alçaq gərginlikli güc kabellər haqqında

Nominal işçi gərginliyi 0,66; 1,0; 3,0; kV olan bu kabellər, rütubətli və quru istehsalat obyektlərində, xüsusi kabel estakadalarında, yaşayış binalarının bloklarında, açıq hava şəraitində, dəniz səviyyəsindən 4300 m hündürlükdə olan çay və göllərdə elektrik enerjisinin paylanması və ötürülməsi üçün istifadə olunur. Tranşeylərdə (torpaq altında) istifadəsi məsləhət görülmür.

Kabelin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2

Kabelin təxmini diametri, mm

Kabelin təxmini çəkisi, kq/km

Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C tempe-raturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)

N2XH (NA2XH)

1 x 10

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

8,1

9,0

10,4

11,5

13,0

14,7

16,4

18,3

20,2

22,4

25,6

142

200

294

389

516

720

962

1205

1488

1852

2409

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

Kabelin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2

Kabelin təxmini diametri, mm

Kabelin təxmini çəkisi, kq/km

Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C tempe-raturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)

N2XH (NA2XH)

2x1,5

2x2,5

2x4

2x6

2x10

2x16

2x25

2x35

2x50

3x1,5

3x2,5

3x4

3x6

3x10

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

3x120

3x150

3x185

3x240

3x16+10

3x25+16

3x35+16

3x50+25

3x70+35

3x95+50

3x120+70

3x150+70

3x185+95

3x240+120

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

4x70

4x95

4x120

4x150

4x185

4x240

8,1

9,0

10,4

11,5

13,0

14,7

16,4

18,3

20,2

22,4

25,6

11,4

12,5

15,7

17,3

20,5

22,8

26,5

30,3

34,3

38,8

42,2

46,7

53,5

19,7

22,9

25,1

28,7

32,5

36,8

41,5

44,8

48,8

56,9

10,4

11,3

12,6

13,9

16,8

19,2

22,5

25,5

29,1

33,6

37,8

42,8

46,8

52,0

60,9

142

200

294

389

516

720

962

1205

1488

1852

2409

232

303

490

673

1005

1328

1799

2510

3366

4263

5190

6440

8397

840

1230

1542

2086

2874

3850

4932

5813

7212

9526

162

210

292

386

598

860

1275

1719

2292

3233

4321

5473

6699

8341

11067

12.1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

12.1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754