x

TƏKLİF AL

Alçaq gərginlikli güc kabelləri

NA2ХY / NA2ХY-FL / NA2ХY-LS

NA2ХY / NA2ХY-FL / NA2ХY-LS alçaq gərginlikli güc kabellər haqqında

Nominal işçi gərginliyi 0,66; 1,0; 3,0; kV olan bu kabellər, rütubətli və quru istehsalat obyektlərində, xüsusi kabel estakadalarında, yaşayış binalarının bloklarında, açıq hava şəraitində, dəniz səviyyəsindən 4300 m hündürlükdə olan çay və göllərdə elektrik enerjisinin paylanması və ötürülməsi üçün istifadə olunur. Tranşeylərdə (torpaq altında) istifadəsi məsləhət görülmür.

Kabelin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)

Kabelin təxmini diametri, (mm)

Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)

Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C tempe-raturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)

NA2ХY / NA2ХY-fl / NA2ХY-LS 1,0 kV

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

9

10.5

11.5

13

15

17

19

21

23

26

120

174

213

277

355

476

568

697

847

1075

1,910

1,200

0,868

0,641

0,443

0,320

0,253

0,206

0,164

0,125

Kabelin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)

Kabelin təxmini diametri, (mm)

Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)

Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C tempe-raturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)

NA2ХY / NA2ХY-fl / NA2ХY-LS 1,0 kV

2x16

2x25

2x35

2x50

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

3x120

3x150

3x185

3x240

4x16

4x25

4x35

4x50

4x70

4x95

4x120

4x150

4x185

4x240

5x16

5x25

5x35

3x16/16

3x25/16

3x35/16

3x50/25

3x70/35

3x95/50

3x120/70

3x150/70

3x185/95

3x240/120

17,8

22,2

24,6

28,6

18,9

23,6

26,2

30,5

34,0

39,5

42,9

47,7

52,9

60,2

21,0

26,1

29,0

33,8

37.8

43,8

47,7

54,0

59,7

68,0

25,2

31,8

35,4

21,0

25,0

27,6

32,4

36,0

41,7

45,9

50,1

56,2

63,3

450

684

843

1135

583

769

951

1277

1640

2209

2610

3241

3966

5100

635

947

1172

1572

2039

2730

3245

4165

5065

6526

990

1423

1767

635

868

1071

1436

1827

2436

3976

3482

4423

5612

1,910

1,200

0,868

0,641

1,910

1,200

0,868

0,641

0,443

0,320

0,253

0,206

0,164

0,125

1,910

1,200

0,868

0,641

0.443

0,320

0,253

0,206

0,164

0,125

1,910

1,200

0,868

1,91/1,91

1,20/1,91

0,868/1,91

0,641/1,20

0,443/0,868

0,320/0,641

0,253/0,443

0,206/0,443

0,164/0,320

0,125/0,253