x

TƏKLİF AL

POLİMER BORULAR

PPRC fitinqlər

Fitinqlər haqqında ümumi məlumat

Təklif etdiyimiz geniş çeşidli fitinqlər ekoloji cəhətdən təmiz poliolefinlər sırasına daxil olan PPR-dən hazırlanır. Müasir dövrdə bu materialdan emal olunan boru və fitinqlər geniş tətbiq sahələrinə malikdir. Belə ki, bu fitinqlər çox yüngül və möhkəmdirlər, 25 atm. və daha yuxarı işçi təzyiqlərə davam gətirmək qabiliyyətinə malikdir, təkrar emala yararlıdırlar. Bu fitinqlərdən montaj işlərinin yerinə yetirilməsində - birləşmələrdə, ayrılmalarda, döngələrdə və s. istifadə etmək mümkündür.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

PPR fitinqlər gigiyenikdir

Yüksək temperatur və təzyiqə davamlıdır

Çəkisi metaldan yeddi dəfə azdır

İstismar müddəti çoxdur

Daxili səthi hamar olduğu üçün maye sürtünməsini azaldır

Gözəl dizaynı və rəngləri vardır

Üçlük

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

20

25x20x25

25

32x20x32

32x25x32

32

40

40x25x40

40x32x40

63x25x63

42x52

45x57

47x62

56x62

57x68

57x74

66x82

66x90

66x90

105x124

0.016

0,027

0,034

0,039

0,045

0,051

0,082

0,077

0,078

0,206

Xomut

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

20

25

32

27x32

30x30

40x45

0,004

0,005

0,008

Tıxac

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

20

25

32

25

25

30

0,007

0,012

0,019

Mufta keçid


Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

25-20

32-20

32-25

40-20

40-25

40-32

50-25

50-32

50-40

63-25

63-32

63-40

32

34

38

45

49

52

56

56

60

95

95

63

0,009

0,019

0,021

0,0355

0,036

0,0415

0,0535

0,0672

0,0728

0,114

0,1216

0,1176

Mufta

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

20

25

32

40

34

38

42

48

0,085

0,017

0,02

0,05

Dirsək 90º

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

20

25

32

40

63

40

50

60

75

103

0,014

0,028

0,043

0,07

0,227

Dirsək 45º

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

20

25

32

40

40

50

60

75

0,012

0,022

0,035

0,054

Körpü

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

Ø25x3/4

0,0458

İç yivli dirsək

Ölçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1

Çöl yivli dirsək

Ölçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1

Mufta iç yivli

Ölçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1

Mufta çöl yivli

Ölçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1

Yığılma mufta çöl yivli

Ölçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1

Çöl yivli üçlük

Ölçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1

İç yivli üçlük

lçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1