x

TƏKLİF AL

POLİMER BORULAR

PPH kanalizasiya fitinqləri

Kanalizasiya fitinqlər haqqında ümumi məlumat

Daxili kanalizasiya şəbəkələrinə boruları birləşdirmək üçün PPH “Homogen polipropilen” hazırlanmış fitinqlərdən istifadə olunur. Bu fitinqlər yüksək fiziki və mexaniki xassələrə malik olduqlarından aqressiv mühitə qarşı davamlıdır. Belə ki, sözügedən xassələr bu fitinqlərin həm daxili, həmdə xarici səthinə aid edilə bilər. PVC fitinqlərindən fərli olaraq zərbəyə qarşı dözümlüdürlər. Binaların, o cümlədən yaşayış evləri, kottec, ofis, xəstəxana, laboratoriya, sənaye müəssisələrinin tikintisində, habelə kənd təsərrüfatında tətbiq edilə bilən PPH-dən hazırlanan fitinqləri təklif edirik. 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Polipropilendən hazırlanmış kanalizasiya fitinqləri analoji çuqun fitinqlərdən 15-20 dəfə daha yüngüldür

Onlar yuyucu maddələrin təsirinə davamlıdır və həmçinin, boyamağa heç bir ehtiyac yoxdur

Genağızın mövcudluğu onların bir-biri ilə asanlıqla birləşməsini təmin edir

Zəmanət müddəti 50 ildən artıqdır

Xamut

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

50

75

110

78x78

95x110

140x150

0.0288

0.0509

0.1088

Dirsək 45°

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

50

75

110

110

145

120

0,1007

0,186

0,407

Mufta

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

50

75

110

93

115

120

0,0515

0,082

0,151

Ekssentrik keçid

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

75-50

110-50

110-75

137

165

167

0,0825

0,1515

0,1645

Üçlük 45°

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

50

75

110

110-50

135x180

240x180

265X180

265x160

0,113

0,215

0,500

0,305

Üçlük 45°

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

50

75

110

110-50

110x162

145x217

205x285

180x285

0,1007

0,186

0,407

0,300

Üçlük 90°

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

50

75

110

110-50

110x162

145x217

205x285

180x285

0,1007

0,186

0,407

0,300

Çarpaz dördlük 45°


Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

50

75

110

120x200

240x228

325x380

0,140

0,485

0,627