x

TƏKLİF AL

POLİMER BORULAR

Konsentrik və ekssentrik keçidlər

Keçidlər haqqında ümumi məlumat

Təzyiqsiz kanalizasiya boru sistemlərində müxtəlif diametrli boruların bir-biri ilə birləşdirilməsi üçün büzməli borular əsasında (SN8) hazırlanan müxtəlif ölçülü keçidlər təklif edirik. Keçidlər boru xətlərinin birləşdirici detalı olub, uc hissələrində müxtəlif diametrlərə malikdirlər ki, bunun sayəsində bir diametrdən digərinə keçdikdə, habelə nəql edilən maye axınının sürətini artırmaq və ya azaltmaq lazım gəldikdə boru xətlərinə montaj olunurlar. Başqa sözlə, bu cür detallardan istifadə etməklə boru xətlərindəki yüklənmələri müxtəlif istiqamətlərə yönəltmək və ya şaxələrə ayırmaq mümkündür. Borunu daraltmaqla təzyiq və ya basqını artırmaq, əksinə borunu genişləndirməklə azaltmaq olar.


Ekssentrik keçid üçün yarimfabrikat

Dd1-Dd2, mm

Xd1-Xd2, mm

Hündürlüyü H, mm

Qalınlıgı, a, mm

500/400

500/300

400/300

300/250

300/200

300/150

250/200

250/150

200/150

550/450

550/350

450/350

340/290

340/240

340/190

290/240

290/190

240/190

230

460

230

126,7

253,3

380

126,7

253,3

126,7

25

25

25

20

20

20

20

20

20

Konsentrik keçid üçün yarimfabrikat

Dd1-Dd2, mm

Xd1-Xd2, mm

Hündürlüyü H, mm

Qalınlıgı, a, mm

500/400

500/300

400/300

300/250

300/200

300/150

250/200

250/150

200/150

550/450

550/350

450/350

340/290

340/240

340/190

290/240

290/190

240/190

230

460

230

126,7

253,3

380

126,7

253,3

126,7

25

25

25

20

20

20

20

20

20

Konsentrik düz keçid

Material: PPH

Diametri: d1-d2 (mm) 200/150250/150250/200300/150

300/200

300/250

400/150

400/200

400/250

400/300
500/150

500/200

500/250

500/300

500/400600/150

600/200

600/250

600/300

600/400

600/500


800/150

800/200

800/250

800/300

800/400

800/500

800/600

Ekssentrik düz keçid

Material: PPH

Diametri: d1-d2 (mm)

200/150250/150250/200300/150

300/200

300/250

400/150

400/200

400/250

400/300
500/150

500/200

500/250

500/300

500/400600/150

600/200

600/250

600/300

600/400

600/500


800/150

800/200

800/250

800/300

800/400

800/500

800/600