x

TƏKLİF AL

POLİMER BORULAR

İkiqat koruge borular

Koruge borular haqqında ümumi məlumat

İkiqat koruge borular 1–15 m dərinlikdə və -40ºС - +90ºС temperatur intervalında fiziki, kimyəvi və texniki təsirlərə davamlıdır. Eyni zamanda, koruge borular mühəndis qurğuların fəaliyyət ömrünü uzadır, onların təmiri minimal vaxt itkisi ilə nəticələnir.

Ağır səth və yüngül çəki onları əvəzolunmaz edir. Bu borular enerji və telekommunikasiya xətlərinin təhlükəsizliyini təmin edir.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Quraşdırılmasının və hamar daxili səthin hesabına kabel çəkilişinin asan olması

Uzunmüddətli istismar müddəti və iqtisadi cəhətdən səmərəli olması

Drenaj sistemlərinin quraşdırılmasında əvəzsizliyi

¼

Diametri

Borunun üst qatı

Borunun iç qatı

Teyinatı

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dn 75

Dn 90

Dn 110

Dn 125

Dn 160

Dn 200

Dn 250

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

Telekomunikasiya

Telekom-drenaj

Telekom-drenaj

Telekom-drenaj

Telekom-drenaj

Telekom-drenaj

Kanalizasiya-drenaj