x

TƏKLİF AL

POLİMER BORULAR

Kanalizasiya üçün genağızlı borular

Kanalizasiya borular haqqında ümumi məlumat

Daxili kanalizasiya şəbəkələrini yaratmaq üçün PPH “Homogen polipropilen”dən hazırlanmış borulardan istifadə olunur. Bu borular yüksək fiziki və mexaniki xassələrə malik olduqlarından aqressiv mühitə qarşı davamlıdırlar. Bu xassələr kanalizasiya borularının həm daxili və həm də xarici səthlərinə şamil oluna bilər və PVC borularından fərqli olaraq sınmaya qarşı daha dözümlüdürlər. 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Polipropilendən hazırlanmış kanalizasiya boruları çuqundan hazırlanmış analoji borulardan 15 - 20 dəfə yüngüldür

Kimyəvi yuyucu vasitələrin təsirinə davamlıdır

Təkrar rənglənməyə ehtiyac yoxdur

Genağızın olması sayəsində bir-biri ilə asan birləşir

50 ildən çox etibarlılıq zəmanətinə malikdir

İstehsal olunmuş şüşə lifli boruların parametrləri:

Borunun nominal Diametri, D (mm)

Borunun divarının qalınlıgı, S (mm)

Borunun uzunluğu L, (mm)

50

75

110

160

1,8

1,9

2,7

4,0

300

300

300

-

500

500

500

500

750

750

750

750

1000

1000

1000

1000

1500

1500

1500

1500

2000

2000

2000

2000

3000

3000

3000

3000