x

TƏKLİF AL

POLİMER BORULAR

Damcı suvarma boruları

Suvarma borular haqqında ümumi məlumat

Xüsusi filtirlər vasitəsi ilə içindəki qum, gil, yosun və s. qatışıqlar təmizləndikdən sonra su damcı suvarma borularından bitkilərin birbaşa kök hissəsinə damcılar halında verilir. Damcı suvarma borularını istənilən relyefə malik olan ərazilərdə tətbiq etmək mümkündür.

Bu tip sistemlərin tətbiqi bütün suvarma proseslərini avtomatlaşdırmağa imkan verir ki, bu da öz növbəsində əmək sərfinin azalmasına səbəb olur. Damcı suvarma üsulunda faydalı istifadə əmsalı səthi suvarmadan fərqli olaraq 95% -dən yuxarıdır.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Kökün bilavasitə qidalanması

Aşağı təzyiqlə iş prinsipi

Bitki üçün su temperaturunun optimal 18-28 dərəcə aralığında verilməsi

Gecə sulanma

Suya qənaət

Alaq otları və parazitlərlə mübarizə

İşçi qüvvəsinin minimuma endirilməsi

Gübrələrin effektli istifadəsi

Sistemin avtomatlaşdırılması və məhsuldarlığın 70%-dək artirılması
Təklif etdiyimiz boruların parametrləri:

¼

Borunun ölçüləri (DxS, mm)

Damcı elementinin uzunlugu, (mm)

Damcıların axma süreti, (litr/saat)

Damcı elementlərinin arasındakı məsafə, (mm)

1

2

3

4

5

12x0,9

16x1,1

16x1,1

20x1,2

20x1,2

36

36

40

40

40

1,5

2,0

4,0

2,0

4,0

190-210

285-315

475-525

710-790

950-1050