x

TƏKLİF AL

Sishouse növlü binalar

Sishouse növlü binalara investisiyalar

Biznes sahəsində özünü təsdiq etmiş ənənəvi konseplər ilə yanaşı müasir və yeni ideyalara açıq olan, bu layihələrə investisiyaya həvəsli gənc investorlar ilə çalışmaq olduqca sevindirici haldır.

Bu tip yaradıcı layihələrin bölgələrimizdə həyata keçirilməsi get-gedə genişləndiyi və əyalətlərdə yaşayan insanların çalışmaq məqsədilə mərkəzə üz tutduğu bir zamanda xüsusilə diqqətəlayiqdir. Belə halda bu yatırımları həm ağıllı, həm də faydalı hesab edə bilərik. Yerli əhali arasından seçilmiş və daha öncə xidmət sahəsində çalışmamış şəxslər xüsusi otelçilik təlimləri sayəsində əsl peşəkar və hazır kadrlara çevrilirlər. Atılan buna bənzər uğurlu addımlar sayəsində əldə olunan inkişaf həmən əyalətə təsirsiz ötüşmür və nəticədə çox da böyük olmayan amma ağıllı xərclənən investisiyalarla belə gözəl işlər görmək mümkün olduğunun şahidi oluruq.

Ümumilikdə daşıdığı mahiyyət baxımından məqsəd və görülən işi gözəl təşəbbüs adlandırmaq olar. Kiçik və orta biznesin inkişafı təkcə gəlir aspektinden deyil, həm də ərazi və yerli əhaliyə müsbət təsirinə görə vacibdir.

Biz isə öz növbəmizdə, insanların rifahı və uğurlu biznes adına görülən bu kimi maraqlı layihələrdə istehsalçı və inşaat tərəfdaşı kimi çıxış etməkdən məmnunluq duyuruq. Belə layihələrin tərəfimizdən tam dəstəkləndiyini vurğulayır və əlimizdən gələn yardımları artıqlaması ilə etməyə hazır olduğumuzu bildiririk.