x

TƏKLİF AL

Modul tipli evlərin qiyməti

Modul tipli evlərin qiyməti

Modul evlər və binalar “prefabrik” adlanan təkrar bölmələrdən ibarət yığma konstruksiyalar və ya evlərdir. “Modul” dedikdə, əslində tikinti sahəsindən hissələri kənarda tikməyi və sonra onları istədiyiniz yerə çatdırmağı nəzərdə tutan tikinti metodu nəzərdə tutulur. Hazırlanmış hissələrin yığılması yerində tamamlanır. Hazır arakəsmələr bəzən bir kranın köməyi ilə yerləşdirilir. Modullar müxtəlif konfiqurasiyalara və üslublara imkan verən yan-yana, uc-uca və ya yığılmış ola bilər. Bu ağıllı tikinti üsulu ilə son dərəcə asan və qənaətcil şəkildə ev tikmək mümkündür.

Modul tipli evlərə prefabrik evlər də deyilir. Bu evlər ənənəvi evlərə bənzər eyni və ya daha yüksək standartlara uyğun tikilir. Tikinti üsulu daimi modul tikinti adlanır.

Tikinti maliyəti və digər vacib nöqtələrə  gəldikdə isə bu evlər olduqca əlverişli hesab olunur.

Modul ev tikintisi ənənəvi üsulla tikilmiş evlərə nisbətən 20-30 faiz ucuz başa gəlir, 70 faiz daha sürətli tikilir lakin bir o qədər uzun müddət sizə xidmət edir.

Onlar ənənəvi evlərdən daha enerjiyə qənaətlidirlər və aylıq xərclər daha azdır.

Əsas ev strukturunun qiyməti seçilmiş modul evin mərtəbə planından asılıdır. Standart təklif olunan qiymətlərə  fabrikdə qurulan modul evin özü (Standart Spesifikasiyalarımıza uyğun olaraq tikilmiş) daxildir. Hazırlanmış hər bir modul tipli ev çatdırılır və quraşdırılır, lakin bunun üçün nəzərdə tutulan xərc evin ümumi məbləğindən əlavə olaraq hesablanılır. Çünki bu, evin yerləşdiriləcəyi ərazindən asılıdır.