x

TƏKLİF AL

Borular

Borular

Polimer materiallardan hazırlanmış borular adi polad və çuqun boru xətlərini əvəz edir. Bu dəyişiklik yalnız qlobal miqyasda deyil - ümumşəhər rabitəsinin dəyişdirilməsi, yeni tikinti, sənaye, həm də özəl sektorda baş verir. İstilik, kanalizasiya, su və qaz təchizatı - bütün bu proseslərə müxtəlif növ polimer tərkiblərdən hazırlana bilən borular istifadə edilir.


Polimer borular nədən hazırlanır?


Polivinil xlorid

Kanalizasiya sistemlərində adətən ağ PVC borular və fitinqlər istifadə olunur. Kollektorların drenajları və dəst elementləri ondan hazırlanır. Texniki mayelərin daşınması üçün, məsələn, su təchizatı sistemlərinin təkrar emalında, yanğın söndürülməsində istifadə edilə bilər.

Polipropilen

Yüksək istilik müqaviməti və aşağı elastikliyi olan material, demək olar ki, əyilmir, buna görə borular yalnız düz uzunluqlarda təchiz edilə bilər. Bu, quraşdırma xərclərini artırır, çünki hər bir keçidin montajı üçün material və insan əməyi sərfi tələb olunur. Polipropilenin üstünlükləri arasında polimer materiallardan hazırlanan bütün borulara xas olan kimyəvi müqavimət, qiymətin münasib olması, davamlılıqdır.

Polietilen

Yüksək sıxlıqlı polietilendən polimer borular - HDPE - PE 63, PE 80, PE 100 dərəcəli xammaldan hazırlanır. PE 80 və PE 100 yüksək elastikliyə, möhkəmliyə, kimyəvi və korroziyaya davamlı təzyiqli və təzyiqsiz sistemlər üçün istifadə olunur.

Polibuten

Boruların istehsalı üçün ən yeni polimer material növüdür, uzunmüddətli dayanıqlıq indeksinə (MRS), aşağı sürünməyə, yüksək temperatur müqavimətinə malikdir. Qaynama nöqtəsinə yaxınlaşdıqda belə fiziki xüsusiyyətlərini itirmir.


Polimerlər boruların növləri

Polimer borular fərqli təyinatlara malikdir. Əsas olanlar: qaz təchizatı üçün; kanalizasiya; isti su və istilik üçün; soyuq su üçün; kabel çəkilməsi üçün; drenaj delikli borular. 

Kanalizasiya xətlərinin çəkilməsində daha çox qofralı borulardan istifadə olunur. Tərkibi: Torpaq səthin altında saxlanılmasına görə belə boruların SN4, SN6, SN8 ümumi növləri olur.

Su boruları isə, suyun tarifinə görə müxtəlif qruplara bölünür. Su xətləri adətən 1200 diametrə qədər olur. Borular bir-birlərinə müxtəlif  növ polimer aksesuarlar vasitəsilə birləşdirilir.

Bütün növlərdə təyinatını göstərən, istehsalçı, diametri, SDR və uyğun olduqları standart haqqında məlumat verən qeydlər var. Polimer borulardan başqa məqsədlər üçün istifadə etmək və xüsusilə də temperatur rejimini pozmaq qəti qadağandır.


Polimer boruların üstünlükləri

Polimer materiallarından hazırlanmış boruları populyar edən məhz daha çox üstünlüyə malik olmalarıdır.

Əsas olanları vurğulayaq:

Korroziyaya davamlıdır. Polimerlər oksigenlə reaksiya vermir, divarı pas bağlamır və dağılmır.

Bioloji aktiv mühitin inkişafına davamlıdır - göbələk, kif və çürüklər polimer materiallardan hazırlanan boruların divarlarında çoxalmır.

Daimi hidravlik xüsusiyyətləri və keçiricilik sürəti. Polimer boruları oksidlərin və mikroorqanizmlərin təsiri altında parçalanmır, boşluq böyümür. Üstəlik, istifadə edildikdə, divarın hamarlığı artır, bu da montajdan sonra iş qabiliyyətini artırmağa imkan verir.

Sanitariya təhlükəsizliyi. Pompalanan mühitlə təmasda olmurlar, paslanmaz, çürüməzlər.

Kimyəvi davamlılıq. Polimerlər ən çox aşındırıcı maye və aşındırıcı maddələrə qarşı davamlıdır.

Möhkəmlik. Polimer materiallardan hazırlanmış bir borunun təxmini xidmət müddəti ən azı 50 ildir.

Ekoloji təhlükəsizlik. Ətraf mühitə təsir göstərmir, toksin atmaz və məhdudlaşdırılmadan istifadə edilə bilər. Kataloqda müxtəlif təyinatlı çoxsaylı yüksək keyfiyyətli polimer borular var. 

Bütün borular beynəlxalq standartlara uyğun istehsal olunur. UPS şirkətinin məhsullarla bu linkdən tanış ola bilərsiniz